Holding Hands

West Kaua’i Keiki Visit Hanapepe Salt Ponds September 4, 2013

West Kaua’i Keiki Visit Hanapepe Salt Ponds September 4, 2013

Eia nā ki’i no ka huaka’i ma ka lo’i pa’akai, no nā keiki maia o West Kaua’i.

West Kaua’i ‘ohana and keiki visit an ancient site in Hanapēpē Kaua’i, where Aunty Momi from Tūtū & Me continues the tradition of making pa’akai Hawai’i as taught by her kupuna. Keiki and makua have a chance to learn about making pa’akai and to partake in a halihali with the West Kaua’i Team.